Vàng trắng 18KGP có ý nghĩa gì?

Ghi 18KGP trên tem có nghĩa là đồ trang sức được mạ vàng, do đó, một mặt hàng vàng trắng 18KGP sẽ được mạ bằng vàng trắng 18 karat. Kim loại bên dưới vàng thường là đồng hoặc bạc, nhưng những có thể khuếch tán vào vàng và làm xỉn màu.

Đồng có một lớp mạ niken trước khi thêm vàng, trong khi kim loại bạc thường có các lớp đồng và sau đó là niken. Niken là một kim loại bảo vệ có thể giúp ngăn kim loại chính làm hỏng lớp hoàn thiện của vàng. Nếu không sử dụng kim loại chắn, có thể mất vài tháng đến vài năm trước khi vàng bị xỉn màu.

Karat là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả độ tinh khiết của kim loại và vàng 18 karat là vàng được trộn với các kim loại khác, khiến nó trở nên nguyên chất 75%. Mỗi karat đại diện cho 1/4 độ tinh khiết của vàng, hay 4,1667 phần trăm. Vàng 24 karat là vàng tinh khiết nhất và vàng 12 karat là 50% nguyên chất. Đồ trang sức bằng vàng thường được bán với giá từ 9 đến 18 karat và ở Hoa Kỳ, giá trị tối thiểu của vàng là 10. Vàng được trộn với các kim loại khác trong đồ trang sức vì vàng là kim loại có thể dễ bị hư hỏng. Vàng 24 karat thường được dành để sử dụng trong nghi lễ hoặc trưng bày.