Sự khác biệt giữa G-String và Thong là gì?

Sự khác biệt giữa G-string và một chiếc thong là một chiếc thong có dải rộng hơn. Một chiếc thong được cho là chắc chắn hơn G-string.

Các thuật ngữ "G-string" và "thong" thường được sử dụng thay thế cho nhau. Cả hai đều được coi là những mảnh ghép nội y. Chuỗi G được sử dụng như một tấm che và một cách để hỗ trợ bộ phận sinh dục của một người nào đó. Nó có một mảnh vải ở giữa mông được gọi là dải và nó được nối với một dải vừa vặn quanh hông. Dây của thong thường rộng hơn dây G một hoặc hai inch. Ban nhạc G-string có hình dạng của một dây đàn.