Ví dụ về thuyết tương sinh trong đại dương là gì?

Ví dụ về thuyết tương sinh trong đại dương là gì?

Một ví dụ về chủ nghĩa tương hỗ trong đại dương là mối quan hệ giữa san hô và một loại tảo có tên là Zooxanthellae. Mối quan hệ này là tương hỗ vì không sinh vật nào có thể tồn tại nếu không có sinh vật kia.

San hô tạo nên rạn san hô lấy thức ăn từ tảo cực nhỏ. Loại tảo này, được gọi là Zooxanthellae, sống bên trong polyp san hô. Đổi lại, san hô mang lại cho Zooxanthellae một nơi để sinh sống.

Một ví dụ khác về thuyết tương sinh trong đại dương là mối quan hệ giữa một số loại hải quỳ và cua võ sĩ. Con cua chiến đấu với kẻ thù của mình bằng cách ẩn mình giữa những xúc tu châm chích của hải quỳ. Đổi lại, hải quỳ ăn thức ăn do cua bỏ lại.