Điểm đóng băng của oxy là gì?

Điểm đóng băng của oxy là gì?

Điểm đóng băng của oxy là âm 361,82 độ F. Điểm sôi của nó là âm 297,33 độ F. Số hiệu nguyên tử của nó là 8 và khối lượng nguyên tử tương đối của nó là 16. Nó là một chất khí không màu, không mùi ở nhiệt độ phòng.

Joseph Priestley đã phát hiện ra nguyên tố oxy vào năm 1774. Từ oxy có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Các bộ phận tạo nên từ, "gen oxy", có nghĩa là mưa axit. Nguyên tố oxy, viết tắt là "O," xảy ra ở hai dạng: oxy (O2) và ozon (O3). Theo Hiệp hội Hóa học Hoàng gia, oxy xuất hiện tự nhiên trong khí quyển. Ôxy chiếm 49,2% khối lượng của vỏ Trái đất và là thành phần quan trọng của tất cả sinh khối.