Công thức hóa học cho oxy là gì?

Công thức hóa học cho oxy là gì?

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia, công thức hóa học của oxy là O2. O là viết tắt của phân tử oxy, trong khi số 2 thể hiện nhu cầu về hai phân tử oxy để tạo thành nguyên tố.

O2 còn được gọi là ôxy phân tử, ôxy, hyperoxia và ôxy tinh khiết. NCBI tuyên bố rằng oxy là "nguyên tố phong phú nhất trên trái đất và cần thiết cho quá trình hô hấp." Oxy có ký hiệu nguyên tử là O, số hiệu nguyên tử 8 trong bảng tuần hoàn và nguyên tử lượng là 15,99903; 15,99977. Cấu trúc hai chiều của oxy được biểu thị bằng "o = o", cho thấy hai phân tử oxy được kết nối để tạo thành một nguyên tố.