5/8 của một inch trên thước là gì?

5/8 của một inch trên thước là gì?

Năm phần tám inch trên thước là vạch sau 1/2 inch và trước 1 inch. Nếu thước chia inch thành phần tám, thì 5/8 inch là dấu thứ năm trên thước từ phía bên trái. Nếu thước chia inch thành 16 phần, thì đó là dấu thứ 10.

Đếm số lượng dấu giữa dấu inch và dấu inch tiếp theo để xác định xem thước kẻ đánh dấu phần 8 hay 16. Inch thường được đánh dấu bằng một số và một dòng dài hơn. Nửa inch, 1/4 inch, 1/8 inch và 1/16 inch được đánh dấu bằng các đường ngày càng ngắn hơn. Một nửa inch nằm giữa đầu bên trái của thước và vạch 1 inch. Trên thước chia inch thành phần tám, 5/8 inch là dòng tiếp theo. Trên thước chia inch thành 16 phần, nó cách vạch nửa inch hai vạch.